Mã số   Kiểu Hôn
01   Hôn kiểu Pháp
02   Hôn má
03   Hôn cắn
04   Hôn lên vai
05   Nụ hôn "đóng băng"
06   Nụ hôn trêu ghẹo
07   Nụ hôn Eskimo
08   Hôn mặt
09   Hôn tai
10   Hôn ngón tay
11   Hôn cổ
12   Hôn kiểu Dracula