Mã số Nội dung
01 Lông mày dài quá đuôi mắt và thẳng
02 Lông mày dài quá đuôi mắt và hình dấu mũ
03 Hai đầu lông mày cách xa nhau
04 Lông mày dài, đậm
05 Lông mày mảnh và đậm
06 Lông mày thưa và to
07 Lông mày ngắn, mờ