CƯỜI RA VÀNG ^.^
Giải thưởng
4 GIẢI 300,000VND
Tặng cho các tin nhắn đạt vị trí 5000, vị trí 10.000, vi trí 15.000 và vị trí 20.000
GIẢI 1 CHỈ VÀNG 9999
Khi có tin nhắn đạt vị trí 20000, hệ thống sẽ tự động lọc ra 5 số điện thoại nhắn tin nhiều nhất và chọn ngẫu nhiên 1 số trúng giải trong năm số này.
Hướng dẫn tải truyện
Tải truyện mới nhất, soạn tin:
CUOI à 8299
Tặng truyện mới nhất cho người khác, soạn tin:
CUOI <Số điện thoại> à 8299
VD: CUOI 0918500160 à 8299
Tải truyện mới nhất theo chủ đề, soạn tin:
CUOI <Chủ đề> à 8299
VD: Tải truyện theo chủ đề Gia Đình, soạn CUOI giadinh à 8299
Tặng truyện mới nhất theo chủ đề, soạn tin:
CUOI <Chủ đề> <Số điện thoại> à 8299
VD: Tặng truyện theo chủ đề Gia Đình, soạn CUOI giadinh 0918500160 à 8299
Tải truyện theo mã số, soạn tin:
CUOI <Mã số truyện> à 8299
VD: CUOI 767187 à 8299
Tặng truyện theo mã số cho người khác, soạn tin:
CUOI <Mã số truyện> <Số điện thoại> à 8299
VD: CUOI 767187 0918500160 à 8299